אפשרויות מערכת להחלקה של כתב

קבלו תצוגה מקדימה מציאותית של האופן שבו יוצג מלל באינטרנט באמצעות אפשרות המשחזרת בקירוב טוב את החלקת תצוגת הטקסט במערכת Mac או Windows שברשותכם. ראו כיצד זה פועל