בחירה בצורות מרובות ובנתיבים מרובים

בחרו נתיבים מרובים, צורות מרובות ומסיכות וקטוריות מרובות בו-זמנית. גם במסמכים מרובי שכבות הכוללים נתיבים רבים תוכלו להתמקד בקלות בנתיב (ובכל שכבה) שתרצה על משטח העבודה באמצעות מצב מסנן חדש. ראו כיצד זה פועל