משאבי הדפסת תלת-ממד ממוטבים

הדפיסו עצמי תלת-ממד מרובים על מצע הדפסה יחיד כדי לשפר את היעילות של מחזור ההדפסה.