סגנונות מלל משופרים

אתם מבלים שעות בניסיון ליצור מראה מדויק של טקסט. סגנונות מלל מאפשרים לכם לשמור את העיצוב כקביעה מוגדרת מראש שתוכלו להחיל בלחיצה אחת. תוכלו אפילו להגדיר סגנונות מלל לשימוש בכל המסמכים שאתם יוצרים באמצעות Photoshop. ראו כיצד זה פועל