עצמים חכמים מקושרים

שפרו את שיתוף הפעולה ועבדו בצורה יעילה יותר. השתמשו בעצמים חכמים מקושרים המתייחסים לקבצים המאוחסנים במערכת המקומית שלכם או בכונן רשת, וכך ניתנים לשימוש חוזר במסמכי Photoshop מרובים. קבלו קבצים קטנים יותר וחיסכו במקום בכונן הקשיח. ראו כיצד זה פועל