פעולות מותנות

העבירו את משימות העיבוד השגרתיות שלכם לטייס אוטומטי עם Conditional Actions. פקודות אלה משתמשות במשפטי אם/אז כדי לבחור באופן אוטומטי בין פעולות שונות בהתאימו לכללים שהגדרתם. מידע נוסף