שיפורים בעצמים חכמים

שימרו על קישור לקבצים חיצוניים על-ידי אריזתם אוטומטית בספריה נפרדת. בנוסף תוכלו להמיר עצמים מוטבעים קיימים לעצמים חכמים מקושרים. ראו כיצד זה פועל