שיפורים בשינוי גודל של תמונות

פקודת Image Size כוללת כעת שיטה לשמירת פרטים ולמתן חדות טובה יותר תוך הגדלת התמונות. בנוסף, התעדכנה תיבת הדו-שיח Image Size כך שתעניק שימוש קל יותר. ראו כיצד זה פועל