שיפורים נוספים בפוטושופ

בנוסף כלולים בגרסה: שיפורים בביצועי Smart Sharpen, שיפורים בשינוי גודל של אובייקטים חכמים ובעיבוי ב- Adobe Generator, ושיפורים בשינוי צורה של גופנים ובבחירת צורות. הציגו את כל מאפייני המוצר