תכונות ניסיוניות בפוטושופ

הגדרת העדפות חדשה המאפשרת לכם לבדוק ולסייע בעיצוב תכונות חדשות של Photoshop לפני שחרורן הרשמי.