Adobe Generator

טכנולוגיית Adobe Generator מספקת למפתחים גישה מעמיקה יותר לקובצי Photoshop ומאפשרת יצירה של כלים חכמים שיהפכו משימות הגוזלות זמן רב לאוטומטיות ויספקו תהליכי עבודה קלים יותר. ראו כיצד זה פועל